Чацвер, 17.10.2019 05:58  Мiнск

+37517-394-49-09

+37529-883-41-57

.by - Паляване і рыбалка ў Беларусі - Базы адпачынку Беларусі цэны 2019
Інтэрнэт-партал Адпачынак у Беларусі

Паляване і рыбалка ў Беларусі

Паляванне в Беларусі

Рэсурсавыя віды паляўнічых жывёлін Беларусі.
Адным з важных відаў біялагічных рэсурсаў з'яўляюцца рэсурсы паляўнічай фаўны. Традыцыйна ў рэспубліцы праводзіцца вясновае і летня-восеньскае паляванне на птушыную дзічыну, паляванне на капытных, восеньска-зімовае паляванне на пушных звяроў. Паводле Правіл вядзенні паляўнічай гаспадаркі і палявання (2005) у рэдакцыі Ўказу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 красавіка 2007 г. №207, у пералік груп і відаў паляўнічых жывёлін уключаны 19 відаў млекакормячых і 28 відаў птушак.

МлекакормячыяПтушыная дзічына
 1. зубр рэзервовага генафонду /bison bonasus
 2. лось/alces alces
 3. алень высакародны/cervus elaphus
 4. казуля еўрапейская/capreolus capreolus
 5. кабан/sus scrofa
 6. заяц-русак/lepus europaeus
 7. заяц-бяляк/lepus timidus
 8. бабёр рачной/castor fiber
 9. вавёрка звычайная/sciurus vulgaris
 10. андатра/ondatra zibethicus
 11. воўк/canis lupus
 12. лісіца звычайная/vulpes vulpes
 13. янотападобны сабака/nyctereutes procyonoides
 14. куніца лясная/martes martes
 15. куніца каменная/martes fonia
 16. тхор лясны/mustela putorius
 17. норка амерыканская/mustela vison
 18. выдра рачная/lutra lutra
 19. гарнастай/mustela erminea
 1. глушэц/tetrao urogallus
 2. цецярук/tetrao tetrix
 3. рабчык/bonasa bonasia
 4. вяхір/columba palumbus
 5. слонка/scoplopax rusticola
 6. шэрая курапатка/perdix perdix
 7. перапёлка/coturnix coturnix
 8. белалобы гусак/anser albifronus
 9. гусак-гуменнік/anser fabalis
 10. гусак шэры/anser anser
 11. крыжанка/anas platyrhynchos
 12. шэрая качка/anas strepera
 13. шыроканоска/anas clypeata
 14. чырок-трыскунок/anas querquedula
 15. чырок-свістунок/anas crecca
 16. хахлатая чарнець/aythya fuligula
 17. чырвонагаловая чарнець/aythya ferina
 18. вялікая паганка/podiceps cristatus
 19. лысуха/fulica atra
 20. камышніца/gallinula chloropus
 21. канадская казарка/вranta canadensis
 22. вялікі баклан/phalacrocorax carbo
 23. пастушок/rallus aquaticus
 24. бакас/gallinago gallinago
 25. шэрая чапля/ardea cinerea
 26. крумкача шэрая/corvus corone
 27. сарока/pica pica
 28. шызы голуб/columba livia

Аналіз дадзеных афіцыйнай статыстыкі па дынаміцы колькасці і здабычы паляўнічайфауны за апошнія 5 гадоў сведчыць аб стабілізацыі колькасці аленевых (лася, аленя, казулі).
Рост колькасці назіраецца ў кабана ў сярэднім на 1,6 тыс. галоваў у год або на 4%. Гэта ў першую чаргу абумоўлена пагоднымі ўмовамі (цёплымі зімамі), наяўнасцю дастатковай колькасці кормаў, узмацненнем кантролю за эксплуатацыяй яго папуляцыі (барацьба з браканьерствам, павелічэнне штрафных санкцый за незаконную здабычу). Аднак у цэлым гадавы прырост колькасці капытных нязначны.
У апошнія 3 года назіраецца паніжэнне колькасці зайцаў. Верагодна, гэта звязана са стабільна вялікай колькасцю драпежнікаў (лісіца, воўк, янотападобная сабака, драпежныя птушкі), а таксама з пагоднымі ўмовамі (халодны вясновы час, вялікая вільготнасць у летнія месяцы).
Колькасць околаводных жывёлін (выдра і норка) застаецца стабільнай. Адзначаны высокія тэмпы росту колькасці бабра. Толькі за апошнія 5 гадоў яго колькасць павялічылася на 58%, што звязана, першым чынам, з паніжэннем прэса палявання і вялікай пластычнасцю выгляду.
Захоўваецца досыць высокі ўзровень колькасці драпежнікаў: ваўка – 1,2 тыс. асобін, лісіцы – 47,1 тыс., янотападобнага сабакі – 8,5 тыс., у сувязі з чым працягваецца іх моцны негатыўны ўплыў на іншыя віды паляўнічай фауны краіны (зайцападобных, маладняк капытных, птушыную дзічыну).
Колькасць глушца ў апошнія гады трымаецца на дастатковым стабільным узроўні. У той жа час колькасць цецерука мае тэндэнцыю да паніжэння, што звязана, галоўнай выявай, з пагоднымі ўмовамі ў перыяд гнездавання.
Учоты колькасці вадаплаўнай дзічыны сведчаць аб паніжэнні колькасці асобін. Па меркаванні спецыялістаў, асноўнымі прычынамі паніжэння колькасці вадаплаўных з'яўляюцца ўзрастанне прэса з боку інтрадуцыраваных драпежнікаў (амерыканская норка і янотападобны сабака), узмацненне фактару неспакою (вясновае паляванне) і, як следства, парушэнне працэсу размнажэння. Немалаважны уплыў на дынаміку колькасці вадаплаўных аказвае перапромысел на месцах іх зімовак.

ВАЖНА!

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь могуць праводзіць паляванне пры наяўнасці:
 • дзяржаўнага пасведчання на права палявання,
 • карткі ўліку парушэнняў і выплаты дзяржаўнай пошліны з адзнакай аб яе выплаце альбо квітанцыяй аб яе выплаце. Грамадзяне, якія уплацілі дзяржаўную пошліну, могуць праводзіць паляванне на працягу аднаго года з моманту выплаты дзяржаўнай пошліны. Грамадзяне, якія уплацілі дзяржаўную пошліну пры атрыманні дзяржаўнага пасведчання на права палявання ў памеры дзесяці базавых велічынь (з сакавіка 2003 года па чэрвень 2005 года), могуць праводзіць паляванне на працягу дзесяці гадоў з моманту выплаты дзяржаўнай пошліны;
 • дазволы органаў унутраных спраў на захоўванне і нашэнне паляўнічай зброі пры паляванні з яго выкарыстаннем;
 • паляўнічай пуцёўкі альбо разавага дазволу на здабычу паляўнічага жывёліны і паляўнічай пуцёўкі да яго, выдадзеных у адпаведнасці з раздзелам 12 сапраўдных Правіл.

Замежныя грамадзяне могуць праводзіць паляванне пры наяўнасці:
 • адпаведнага дазволу на захоўванне і нашэнне паляўнічай зброі, выдадзенага ў дзяржаве іх звычайнага месца жыхарства;
 • разавага дазволу Міністэрства ўнутраных спраў на ўвоз у Рэспубліку Беларусь і вываз з Рэспублікі Беларусь паляўнічай зброі і баяпрыпасаў;
 • паляўнічай пуцёўкі альбо разавага дазволу на здабычу паляўнічага жывёліны і паляўнічай пуцёўкі да яго.

Аматарскае рыбалоўства - важны элемент рэкрэацыйна-аздараўленчага патэнцыялу насельніцтва. Нацыянальныя паркі, рыбгасы і лясгасы займаюцца арганізацыяй спартыўнай, аматарскай і падводнай рыбнай лоўлі. Абмежаванне лоўлі - да 5 кг у дзень. Шматлікія вадаёмы ў Беларусі спецыяльна зарыблены і ўладкаваны для адпачынку. На большай частцы азёр, змешчаных на тэрыторыях нацыянальных паркаў, рыбалка платная. Пуцёўкі прадаюць кругласутачна ў дзяжурных нацпаркаў або ў ляснікоўствах.

Паводле Правіл аматарскага рыбалоўства Рэспублікі Беларусь, аб'ектамі аматарскага рыбалоўства могуць быць любыя віды рыб і водных беспазванковых, за выключэннем відаў, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Да іх адносяць 10 відаў рыб: ручаевая стронга, еўрапейскі харыус (сустракаюцца пераважна ў невялікіх халоднаводных рэках басейна Нёмана), звычайны вусач, звычайны рыбец, звычайны падуст (жывуць пераважна ў водах буйных рэк, і зрэдку з'яўляюцца ў малых рэках), атлантычны ласось, кумжа (вельмі рэдкія віды, выкарыстоўваючыя некаторыя малыя рэкі і ручаі – прытокі ракі Вілія ў якасці месцаў свайго нерасту), еўрапейская корушка, еўрапейская рапушка, сцерлядзь.

Такім чынам, з насяляючых вадаёмы Беларусі 58 відаў рыб да аб'ектаў аматарскага рыбалоўства адносяцца 48 відаў рыб. Аднак, фактычна, такімі з'яўляюцца толькі палова з іх. Ва ўловах рыбаловаў-аматараў найболей масавымі з'яўляюцца плотка, акунь і шчупак. Іх доля ў агульным вылаве рыбы па масе дасягае 66,3%. Пры гэтым амаль трэцяя частка ўсяго ўлова прыходзіцца толькі на плотку (32,8%). Значная таксама доля ва ўловах рыбаловаў-аматараў такіх відаў як лешч, гусцяра і карась. Сумарны вылаў гэтых відаў складае прыкладна 25% усяго ўлова. У рыбалоўных угоддзях дазваляецца аматарскае рыбалоўства ўсіх відаў рыбы, за выключэннем вугра. У выпадку вылаву рыбы, ракаў і (або) міног, якія адносяцца да відаў, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, а таксама вугра, такая рыба павінна быць выпушчана ў рыбалоўныя ўгоддзі ў жывым выглядзе.

Вылаў усіх відаў рыбы забараняецца з 1 красавіка па 30 траўня, за выключэннем аматарскага рыбалоўства, які ажыццяўляецца рыбаловам адной вудай з адным кручком або адным спінінгам, абсталяваным штучнай прынадай, з адным адзінарным, або падвойным, або патройным кручком памерам не больш №10 па міжнароднай класіфікацыі №1 у светлы час сутак з берагу.

Акрамя забароны на лоўлю рыбы ў паказаныя тэрміны, у рыбалоўных угоддзях усталёўваюцца забароны на:

 • лоўля шчупака звычайнага з 1 па 31 сакавіка;
 • лоўля сома звычайнага з 1 чэрвеня па 1 ліпеня;
 • лоўля сіга чудскага з 1 лістапада па 15 снежня;
 • лоўля мянтуза звычайнага з 25 снежня па 28 лютага;
 • лоўля рака вузкапалага з 15 кастрычніка па 15 ліпеня.


Падпіска на спецпрапановы

Мы ў Кантакце

Далучыцца

Мы ў Інстаграм

Далучыцца

Мы ў Facebook

Далучыцца

Мы на Аднакласніках

Далучыцца